Fibula a skákajúca antilopa

Niekedy to tak proste je, že si ani neuvedomujeme, ako sa hýbeme. Sami na sebe nevidíme/necítime, v akom nastavení sú kĺby a ako to vlastne vyzerá pre druhých. 

Až kým nás niekto upozorní alebo urobí záznam. Vtedy sa naše sústredenie posunie týmto smerom a uvedomíme si odklon od stredu a neutrálneho nastavenia. 

Takto to bolo aj u princeznej, ktorá vládla volejbalovému kráľovstvu. Ako každé kvalitné družstvo, aj toto volejbalové malo svojho trénera. Princezná mala top trénera s pikantným očkom, lebo si všimol, že pri behu a pri doskokoch padá princeznej koleno aj celá noha dovnútra. Tréner jej urobil fotky a princezná hneď pochopila, že to nie je v poriadku. Spolu prišli ku mne a začali sme pátrať prečo, pretože princezná nemala vôbec žiadne bolesti a ani necítila, že by ju ten mediálny kolaps limitoval v živote alebo v športe. 

Keďže som vedela, že takéto nastavenie dolnej končatiny ako mala princezná, znemožňuje efektívne odrazenie sa, poprosila som princeznú, aby sa pri tréningu sústredila na odraz bez a na odraz po korekcii. 

Ale ako sme sa ku korekcii dopracovali? 

Najprv som princeznú nežne potlačila z rôznych strán a zistila som, že celá pravá strana bola slabšia. Samozrejme som tlačila jemnučko, lebo mala so sebou bodyguarda a nechcela som riskovať boj 🙂 

Následne som si pozrela pohyblivosť a vyšetrila si pohmatom napätie svalov v okolí členku. Ale tam nič nebolo.

Tak som sa posunula o segment vyššie a poprosila princeznú, či si môžem pozrieť jej ctené kolená. Našťastie súhlasila a dobre urobila, lebo tam som našla zvýšené napätie svalov v oblasti vonkajšej hlavy quadricepsu a v oblasti krátkej hlavy biceps femoris. 

Quadriceps je zodpovedný za vystretie kolena a biceps za pokrčenie kolena. Pri testovaní mali oba svaly slabú funkciu a princezná kukala ako puk, že nevie udržať nohu vo vzduchu, veď predsa trénuje od rána do večera. Hm, mozog neoklame ani princezná s húfom radcov a celým tímom bodyguardov.  

Princezná mala facilitovaný biceps femoris, teda ten, čo ohýba koleno a mala veľmi inhibovanú vonkajšiu hlavicu quadricepsu. Preto jej padla celá dolná končatina do mediálneho kolapsu, lebo sa zosypalo koleno v strede pri doskoku a zvýšenej záťaži. 

Ako bonus bola zablokovaná aj hlavička fibuly. 

Čo sme spolu robili? 

Okrem toho, že sme parádne pokecali, tak som princeznú naučila korekcie na doma, ktoré obsahovali jemný tejp, čo ťahal hlavičku fibuly do smeru, do ktorého bola zablokovaná. Následne pomocou rollera uvoľnila bolestivý bod na biceps femoris. Pri tom princezná fakt fňukala, ale zvládla to aj s bodyguardmi a ja som nemala ujmu na zdraví. 

Ako posledné sme aktivovali vonkajšiu hlavicu quadricepsu, ktorá sa zapája pri vnútornej rotácii kolena. 

Korekciu robila princezná dvakrát denne plus pred a po tréningu. 

Po mesiaci prišli na kontrolu aj s fotkami od trénera, a čuduj sa svete, žiaden mediálny kolaps tam pri doskoku nebol. 

Dokonca princezná skákala ako antilopka, lebo sa jej omnoho lepšie odrážalo a sily mala tým pádom omnoho viac. 

Na to sa ale sťažovali bodyguardi, lebo po tréningu museli princeznú ešte strážiť v meste na drinku. 

Naše ruky a pohľad sú majstri spoznávania ľudského tela. Pri terapii nemám žiadne plány ani očakávania, nechávam sa viesť klientom a odpoveďami jeho tela.