Každý potrebuje cítiť, že to zvládne

Všetci, čo čítate tento článok, ste ľudia a základnou vlastnosťou nášho “druhu” je sa spájať, vytvárať spoločenstvá a navzájom sa podporovať. 

V skratke ide o to, aby sme si dávali informácie, že sila je v nás a že všetko zvládneme. 

Niekedy mám pocit, že dnešná spoločnosť nám tieto základné charakteristiky nedáva a robí z nás figúrky, ktoré sa hýbu tak, ako spoločnosť a okolie chce. 

Sledujem to aj vo sfére fyzioterapie a jógy. 

Vo fyzioterapii vládne pasívny prístup, to znamená, že fyzioterapeut robí za pacienta napríklad mäkké techniky, mobilizácie, masáže a rôzne uvoľňovacie techniky. A na aktívny prístup, ako sú strečing, posiľňovanie a stabilizácia sa zabúda. 

Aktívny prístup k problému je jediná cesta k úprave pohybového návyku. Ak niekto robí niečo za nás, pán Mozog si to ani nevšimne a bude si všetko robiť tak, ako je zvyknutý. Preto som sa rozhodla odhaliť vám koncept fyzioyogy, aby ste vedeli, ako viete aj sami sebe pomôcť a tým zlepšiť kvalitu života. Pocit, že viem, čo robím a mám určitý smer, mi dáva vieru v seba a v to, že to zvládnem. Ak sa ale budem vkladať do rúk druhých a spoliehať sa na nich, nikam sa nepohnem. 

V jóge je to veľmi podobné. Na hodine sa odovzdávame do rúk inštruktora, ktorý nás vedie a dáva pokyny, ako pozície vykonávať a čo máme robiť. Každý jeden by sme si mali byť vedomý toho, čo nás bolí a spôsobuje problémy. Fyzioyoga vám dáva vedomosť a pocit, že to zvládnete a viete, čo robíte, aby ste pracovali na vytváraní správneho pohybového návyku a tým zlepšovali kvalitu života. Inštruktor povedie hodinu jógy a vy si ju užijete ešte viac, lebo budete vedieť, čo je pre vás v poriadku a čo už nie. A v neposlednom rade, pochopíte súvislosti. 

Pre mňa osobne, ako človeka ale aj fyzioterapeuta, je ubezpečenie, že situáciu zvládnem, jednou z najsilnejších motivácií a štartérom k tomu, aby som išla smerom k vysnenému cieľu.