Neutrálne nastavenie hrudníka

Neutrálne nastavenie hrudníka je vtedy, keď rebrá netrčia von, ale sú schované alebo posunuté jemne smerom ku bruchu. Pri pohľade na hrudník sa plynulo zlieva prechod medzi rebrami a bruchom. Takéto nastavenie umožňuje prirodzenú aktiváciu brušných svalov a svalov krku a následne dostatočné zapojenie hlbokého stabilizačného systému.

Súčasťou hrudníka je bránica, , ktorá vystiela jeho vnútro a oddeľuje brušnú dutinu od hrudníka. Bránica je hlavný dýchací ale aj stabilzačný sval. Efektívne vie bránica plniť tieto dve úlohy jedine pri fyziologickom nastavení hrudníka a pri jeho správnom pohybe. Počas nádychu sa bránica pohybuje smerom nadol a pri výdychu stúpa. Fyziologické nastavenie hrudníka v neutrále umožňuje tento pohyb. Ak je však hrudník posunutý nahor, môže vznikať svalová nerovnováha medzi nádychovými a výdychovými svalmi, pričom jeden z nádychových pracuje viac alebo menej ako jeden z výdychových.

Medzi nádychové svaly patria :

  • m. scalenus anterior (predný skalenový sval)
  • m. sternocleidomastoideus ( hýbač hlavy)
  • flexory krku ( svaly, ktoré ohýbajú krk dopredu)

Medzi výdychové svaly patria:

  • m. rectus abdominis ( priamy brušný sval)
  • m. quadratus lumborum (pravouhlý sval chrbta )
  • m. oblique externus ( vonkajší šikmý sval brucha )

Pre správne fungovanie bránice ako stabilizčného svalu je potrebná svalová rovnováha medzi oboma skupinami vyššie vymenovaných svalov, čiže ako prvé je nutné urobiť túto korekciu. Vo fyzioyoge je preto postavenie hrudníka jednou z hlavných korekcií.

Fyziologické neutrálne nastavenie hrudníka umožňuje bránici sa hýbať počas dychovej vlny. Preto patrí korekcia hrudníka medzi základné fyziologické nastavenia.

Pri vysoko postavenom hrudníku, čiže vtedy, keď sú rebrá vyskočené hore, vzniká vo väčšine prípadov nadvláda jedného z nádychových svalov a podvláda svalu výdychového. A keďže nádychový sval je dominantný, tak dychová vlna bude výrazná v hornej časti hrudníka.

Tento typ dýchania vedie ku bolestiam krčnej chrbtice, ramien ale aj krížov, pretože pri každom nádychu sa vytvára tlak v driekovej chrbtici, kôli nedostatočnej aktivácií brušných svalov.

Dýchanie je základ a pri vysokom nastavení hrudníka sa svalová nerovnováha přenáša aj do pozícii v jóge, do športu, do bežného života a vzniká začarovaný kruh. Pretože mozog si vždy vyberie to, načo je navyknutý a to, čo opakovane robíme. Mozog je neskutočne šikovný, lebo riadi celé telo, ale aj lenivý a vyberá si vždy to zabehnuté.

Neutrálne nastavenie hrudníka

Vysoké postavenie hrudníka