Neutrálne nastavenie krčnej chrbtice

Neutrálne nastavenie krčnej chrbtice je kľúčové a od postavenia hlavy závisí aj nastavenie ostatných segmentov. Pri zvesenej hlave bojuje naše telo s gravitáciou a na trapézoch visí váha hlavy a aj horných končatín. Akonáhle vrátime hlavu naspäť do osi, teda do neutrálneho nastavenia, boj s gravitáciou nie je potrebný a gravitácia sa stáva pomocníkom. Vtedy sa odľahčia aj trapézy a následne aj ramená. Umožnuje to aj ľahší pohyb hrudníka pri dýchaní, uvoľnenie bránice a následne lepšiu aktiváciu svalov stredu tela. Aktívny stred tela zase odľahčí bedrové kĺby a panvu, čo má efektívny vplyv na kĺby dolných končatín. Pre toto je postavenie hlavy kľúčové.

Z pohľadu psychosomatiky je zvesená a predsunutá hlava obraz obete, teda niekoho, kto stráca kontrolu nad sebou a svojím životom a dáva šancu druhým ho viesť a riadiť. Napriamené držanie vzbudzuje sebavedomie, rešpekt a odvahu a to je to, čo potrebujeme, aby sme vedeli smerovať pohľad pred seba a nie pod seba.

Postup pre korekciu neutrálneho nastavenia krčnej chrbtice:

  • Stred ucha a stred ramena vytvárajú jednu líniu pri pohľade zboku
  • Brada a krčná chrbtica sú približne v pravom uhle pri pohľade zboku
  • pre lepšiu orientáciu v priestore je zo začiatku dobré opierať sa hlavou o stenu alebo používať ako kontrolu zrkadlo
  • pohyby v krčnej chrbtici sú vykonávané fyziologicky v atlantooccypitálnom kĺbe a v hornej časti krčnej chrbtice – preto je dôležité si uvedomiť túto oblasť a naučiť sa s ňou vedome hýbať – predstavte si, že máte v ušiach vrazenú tyčku a okolo nej hýbete hlavou, teda nehýbete celou krčnou chrbticou, ale len hornou časťou
  • axiálny ťah, teda napriamenie, je vykonávané od stredu hrudnej chrbtice , pričom hrudník posúvame smerom nadol, teda držíme fyziologické nastavenie hrudníka a napriamujeme hrudnú aj krčnú chrbticu

Pre lepšie zapísanie fyziologického nastavenia krčnej chrbtice odporúčam po presnej korekcii vytvárať tlak striedavo z viacerých strán hlavy a snažiť sa stále udržať neutrálne nastavenia – vo fyzioterapii to voláme stabilizačný výcvik, ak striedame tlak na miesta pomaly. Keď vytvárame rýchlejší rytmický odpor, volá sa to rytmická stabilizácia.