Neutrálne nastavenie ramien

Predsunuté a zvesené držanie ramien spôsobuje mnohé príznaky od bolestí ramien, krčnej chrbtice, bolesť hlavy, tŕpnutie prstov, vystreľovanie bolesti do horných končatín. Pri dlhodobom nastavení do protrakcie môže dochádzať ku poškodeniu rotátorovej manžety, akromioklavikulárneho kl’bu, artrotickým zmenám a k výrazným bolestiam, ktoré vedú k obmedzeniu pohybu a rozsahu. Častokrát si takúto zníženú pohyblivosť v ramenách odnesie krčná chrbtica.

Postup na korekciu ramien :

  • najjednoduchšie sa učí fyziologické nastavenie ramien v ľahu na chrbte, kedy nám gravitácia pomáha v smere fyziológie
  • ramená a kľúčne kosti ťaháme naširoko odseba – nikdy netlačíme ramená do podložky
  • lopatky sú položené celou plochou na podložke
  • spodné uhly lopatiek jemne ťaháme po podložke smerom ku zadku – ľavý uhol lopatky ku pravej strane zadku a pravý uhol ku ľavej strane zadku – teda do tvaru X
  • korekcia ramien sa robí fri fyziologickom nastavení hlavy a hrudníka

Pre lepšie zapísanie a opakovanie správneho nastavenia ramien odporúčam nadvihovať ruky do rôznych smerov a stále sa snažiť mať ramená vo fyziologickom nastavení. Postupne sa učí toto nastavenie v sede, v stoji a ako posledné v podpore kľačmo alebo v doske. V týchto dvoch pozíciach gravitácia ťahá ramená smerom ku zlému nastaveniu a potrebujeme viac skúseností a sily na korekciu.