Základné princípy cvičenia fyzioyogy

FYZIOYOGA je spojenie fyzioterapie a yogy. Je to v podstate yoga očami fyzioterapie. Yoga vytvára obsah, inšpiruje, dáva možnosti uvoľnenia, posilnenia, relaxácie, vytvorenie času pre seba a fyzioterapia mierne vymedzuje, ktoré rozsahy sú ešte znesiteľné pre naše kĺby a svaly, aby sme nevytvárali prílišný stres a následne bolesť. Dá sa povedať, že je to yoga s dohľadom fyzioterapeuta. 

Vo fyzioyoge existujú základné princípy, ktoré majú zastúpenie vo väčšine pozícií . Budem sa Vám snažiť tieto princípy priblížiť a detailnejšie vysvetliť. 

1. FYZIOYOGA sa cvičí s ľahkosťou a primeranou náročnosťou 

Naše telo a mozog nemá rado extrémy, preto treba cvičiť s ľahkosťou a rešpektom k sebe a svojmu telu. Pomaly ďalej zájdeme a to platí aj pri fyzioyoge. 

Pozície sa učia postupne a záťaž, teda rôzne varianty pozícií sa pridávajú až po zvládnutí základnej pozície bez kompenzácií. Kompenzácie sú zadržiavanie dychu, zatínanie zubov, zapájanie vzdialených častí tela, chytanie sa podložky, prehýbanie sa v krížoch, nadvihovanie ramien, teda ťahanie k ušiam atď. 

Kompenzácie predstavujú starý stereotyp pohybu, staré návyky, ktoré spôsobili problémy s pohybovým aparátom. Ak chceme zmeniť pohybový vzorec na úrovni centrálnej nervovej sústavy, potrebujeme prepísať ten starý za nový opakovaným cvičením a sústredením sa na pozíciu. 

Prílišná náročnosť a dlhé výdrže nás vracajú do starých navyknutých koľají. Preto výdrže a opakovania pridávame vo fyzioyoge postupne. 

2. FYZIOYOGA sa cvičí bez bolesti

Bolesť je informácia nášho tela, že niečo nie je v poriadku, že niečo treba zmeniť. Ak sa bolesti opakujú po cvičení, znamená to, že niektorý pohyb alebo pozícia nerobí nášmu telu dobre. Ak cvičíme s bolesťou, telo vníma bolesť ako traumu a zablokuje daný segment ešte viac. 

Je dobré vedieť odlišovať bolesť a poznať svoje telo. Aktivácia a napätie svalov je príjemná bolesť a vlastne to ani bolesť nie je, ale niektorí ľudia to tak popisujú. Natiahnutie svalu je tiež príjemná bolesť, ale jedine vtedy ak sa na škále bolestivosti 0 -10 pohybujeme na 3. Vtedy sa sval uvoľní a nedôjde ku spätnému reflexnému napätiu. Ak naťahujeme svaly príliš a s bolesťou, začíname kompenzovať a náš mozog vygeneruje bolesť z natiahnutia ako ohrozenie a vyšle do daného miesta ešte väčšie napätie. A vtedy sa dostávame do začarovaného kruhu, strečujeme a strečujeme a výsledok je len dočasný. Dôležité je vedieť ako veľmi naťahovať a hlavne aký sval následne aktivovať..… toto je základ fyzioyogy – svalová rovnováha a voľnosť segmentov. 

3. Počas FYZIOYOGY sa pravidelne a ľahko dýcha

Dych je základ, dych riadi na úrovni centrálnej nervovej sústavy všetko. Keď máme stres ukáže sa to aj na dychu, keď meditujeme aj dych sa zvoľní. 

Všeobecne platí, že nádych aktivuje vystretie – extenziu a výdych pokrčenie – flexiu. Tieto dva jednoduché princípy sa využívajú v praxi fyzioyogy. Na to, aby sme správne dýchali v jógových pozíciách, je nutné vytvoriť svalovú rovnováhu medzi nádychovými a výdychovými svalmi a až následne potom sa nám otvára možnosť aktivovať správne bránicu. Základným pravidlom fyziyogy je, že nádych nas dvíha do pozície, výdych nás predkláňa, nádych nás vystiera, atď….. Także je to spojenie dychu a meditácie v pohybe. 

4. FYZIOYOGA vysvetľuje význam pozície aby sme vedeli, ktoré svaly majú byť fyziologicky aktívne a ktoré nie. Jóga ma množstvo pozícií a variánt. Fyzioyoga im pridáva význam očami fyzioterapie a potom sa dajú pozície používať na rôzne zdravotné problémy s malými úpravami, ale stále je to pozícia jógy. 

Keď rozumieme tomu, čo robíme, ľahšie sa nám to robí a vieme to viac precítiť. Fyzioyoga upravuje pohybové návyky a to ide jedine aktívnym spôsobom, kedy rozmýšľame nad tým, čo robíme, a prečo to robíme. Vieme sa zastaviť a upraviť. Bez významu pozícií to nepôjde. 

5. FYZIOYOGA rešpektuje anatomické vlastnosti jednotlivých kĺbov a častí tela 

Každý z nás sme čiatočne iný, fyziologické rozsahy sú v uhloch od – do a líšia sa od pohlavia, rasy, genetiky. Preto tvrdiť, že len takto a v takomto uhle je pozícia správne vykonaná, nie je z pohľadu individuality a anatómie v poriadku. Fyzioyoga učí vnímať svoje telo a svoje kĺby cez rešpektovanie anatómie, učí každého z nás cvičiť s rešpektom k svojmu vlastnému telu. Fyzioyoga rešpektuje individualitu. 

6. FYZIOYOGA vytvára svalovú rovnováhu 

Keď ovládame význam pozície a vieme, aký je jej cieľ a vplyv na naše telo, vieme vyskladať naše cvičenie tak, aby sme vytvárali v kĺboch svalovú rovnováhu. To docielime tým, že uvoľníme sval, ktorý je facilitovaný (príliš používaný) a hneď následne si vyberieme ásanu, ktorá aktivuje sval, ktorý je inhibovaný (málo používaný) Tento prehľad vnáša do fyzioyogy fyzioterapiu a biomechaniku, čím vzniká jóga očami fyzioterapie – FYZIOYOGA.

7. FYZIOYOGA vnáša do kĺbov ľahkosť, vnáša do svalov normálne napätie a vytvára rovnováhu cez striedanie pozícií na uvoľnenie a následne na aktiváciu. Fyzioyoga pomáha aj pri navodení duševnej rovnováhy cez dobrý pocit počas cvičenia, cez príjemný pocit po cvičení, čím sa zlepšuje kvalita života a následne aj kľud na duši.  

8. FYZIOYOGA využíva princíp punctum fixum a punctum mobile

Punctum fixum znamená pevná časť a punctum mobile je časť pohyblivá. Fyzioyoga dodržiava tieto princípy, aby zabezpečila šetrný pohyb v kĺboch. Z hľadiska biomechaniky fungujú naše kĺby ako páka. Najlepšie funguje telo, keď máme jednu časť zafixovanú a okolo nej sa hýbe iná časť tela. Je to napríklad pohyb v Mačke, kedy sú ramená a bedrové kĺby punctum fixum a chrbtica punctum mobile. Opačne je to napríklad v pozícií Bojovníka, kde je punctum fixum trup a punctum mobile ramená alebo bedrové kĺby – podľa toho, akú modifikáciu praktikujeme.